1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4785 | واحد خبر مركز | 1398/10/05 تعداد مشاهده 84 | چاپ

گزارش برگزاری رصد عمومی خورشید گرفتگی پنجم دیماه 1398

بنا به گزارش واحد خبر به همت مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی وابسته به دفتر حضرت آیت الله سیستانی(زیدعزه) رصد عمومی خورشید گرفتگی پنجم دیماه 1398 در محل مسجد جمکران برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز