1399/9/5 - 9 ربیع الثانی 1442 - 2020/11/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 2007 | وضعیت هلال | 1391/10/23 تعداد مشاهده 3065 | چاپ

رؤیت هلال ماه ربیع الاول 1434

هلال ماه ربیع الاول 1434 توسط گروه رصدی ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی رؤیت شد
بنا به گزارش ستاد استهلال، هلال ابتدا بوسیله دوربین دوچشم و سپس توسط چشم غیر مسلح بعلت غباری بودن هوا و درخشندگی پایین بصورت باریک و کم نور رصد گردید
 


 

رخداد نجومی امروز