1401/05/22 - 14 محرم 1444 - 2022/8/13
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

1924 | واحد خبر مركز | 1390/11/18 941 | چاپ

گردابهای ستاره ای و نمایش نور

شهابها باقیمانده سیارکها و ستارگان دنباله داری هستند که گاهی اوقات به زمین می رسند و با ساخت اشکالی تماشایی در آسمان شب، گوشه ای از هنرنمایی طبیعت را به تصویر می کشند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نشنال جغرافی در ادامه پرداختن به موضوع دست هنرگر طبیعت در ساخت اشکال هندسی بدیع و تماشایی این بار به سراغ شهابهایی رفته است که از سیارکها و ستارگان دنباله دار جدا شده و انواری زیبا در سقف زمین ایجاد می کنند.

کوهستان در میان خطوط مدور- این عکس که در ایالت یوتاه آمریکا گرفته شده است ثبت یک "گاه گذشت" از عبور دنباله دارها است. عکاسان می توانند با ثبت لحظه به لحظه حرکت شهابها به چنین تصاویری دست یابند
 
 
ستارگان و نخلها- ستارگانی که درحال عبور از پس زمینه ای هستند که با چند درخت نخل در خلیج کالیفرنیا در مکزیک آراسته شده است
 
 
نمایشهای نور- مسیر حرکت ستارگان، آسمان ارغوانی کوهستان "ماونت ولی" در آریزونا را نورانی کرده است
 
 
گردابهای ستاره ای- دنباله های ستارگان حلقه های مارپیچی را در آسمان پارک ملی درخت خنجری در کالیفرنیا ساخته اند
 
 
ستارگان و دره عمیق- دنباله های ستارگان از دره ماریسکال واقع در پارک ملی کمان بزرگ در تکزاس می گذرند
 
 
رودخانه سالمون- دسته های ستاگرما در آسمان رودخانه سالمون نورافشانی می کنند. در منطقه بکر "ایداهو" هستیم
بسیار عالی بود ممنون
رخداد نجومی امروز