1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/08/25 - بازگشت
ملاقات سیاهچاله ها موضوع یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم
گزارش تصویری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم جناب آقای دکتر محمدجواد کاظمی با موضوع «ملاقات سیاه‌چاله‌ها: امواج گرانشی، چشم جدید ستاره‌شناسان» ارائه مطلب نمودند.