1403/03/29 - 11 ذي الحجة 1445 - 2024/06/18
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/08/25 - بازگشت
ملاقات سیاهچاله ها موضوع یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم
گزارش تصویری یکصد و نود و نهمین باشگاه نجوم جناب آقای دکتر محمدجواد کاظمی با موضوع «ملاقات سیاه‌چاله‌ها: امواج گرانشی، چشم جدید ستاره‌شناسان» ارائه مطلب نمودند.

رخداد نجومی امروز