1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/07/28 - بازگشت
بازدید مدیران مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم
گزارش تصویری بازدید مدیران مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم (مکتا) با خانواده،از رصدخانه امام علی علیه السلام و برگزاری کارگاه علمی شناخت آسمان، رصدغروب خورشید و اجرام سماوی