1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/07/27 - بازگشت
آسمان از نگاه زمین(نجوم کروی ساختارها و کاربردها) گزارش تصویری
یکصد و نود وهشتمین باشگاه نجوم قم با موضوع: آسمان از نگاه زمین(نجوم کروی ساختارها و کاربردها) پنج شنبه 27 مهرماه درسالن همایش مرکز مطالعات وپژ وهش های فلکی نجومی همراه با رونمایی از کتاب نجوم کروی برگزار گردید.