1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/07/13 - بازگشت
گزارش تصویری ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا
ویژه برنامه گرامیداشت هفته جهانی فضا باهمکاری سازمان فضایی ایران با موضوع فرصت های مغفول کار آفرینی از دریچه فناوری فضایی پنج شنبه 13 مهرماه 1402