1403/03/29 - 11 ذي الحجة 1445 - 2024/06/18
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/06/01 - بازگشت
بازدید اعضای کانون فرهنگی مساجد شهرک قدس
بازدید اعضای کانون فرهنگی مساجد شهرک قدس و برگزاری کارگاه علمی با موضوع وسعت کیهان در سالن همایش های مرکز همراه با رصدماه وصورفلکی

رخداد نجومی امروز