1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/06/02 - بازگشت
برگزاری یکصد و نود و هفتمین باشگاه نجوم
یکصد و نودوهفتمین باشگاه نجوم با موضوع آسمان در قاب دوربین،آموزش عکاسی آسمان شب، با ارائه جناب آقای محسن عادل نیا و گزارش اخبارنجومی وفضایی توسط جناب آقای شیخ بهایی همراه با رصد آسمان پنج شنبه 2 شهریور ساعت 18 در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز