1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/06/02 - بازگشت
برگزاری یکصد و نود و هفتمین باشگاه نجوم
یکصد و نودوهفتمین باشگاه نجوم با موضوع آسمان در قاب دوربین،آموزش عکاسی آسمان شب، با ارائه جناب آقای محسن عادل نیا و گزارش اخبارنجومی وفضایی توسط جناب آقای شیخ بهایی همراه با رصد آسمان پنج شنبه 2 شهریور ساعت 18 در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید.