1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1401/08/04 - بازگشت
بازتاب خبری رصد کسوف 3 آبان 1401 در رصدخانه امام علی(ع)
بازتاب خبری برنامه رصد کسوف 3 آبان 1401 که در رصدخانه امام علی(ع)مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید.