1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1401/08/04 - بازگشت
رصد هلال ماه ربیع الآخر 1444
گزارش تصویری رصد هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه 29 ربیع الاول 1444 برابر با 4 آبان 1401 که به همت ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید علاوه بر اعضای ستاد ،دانشجویان دوره اول و دوم سطح 3 حوزه و شرکت کنندگان در دوره کوتاه مدت مرکز نیز حضور داشتند.
رخداد نجومی امروز