1399/3/13 - 9 شوال 1441 - 2020/6/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1397/04/31 - بازگشت
بازدید متولی شرعی آستان مقدس ابا الفضل العباس(ع) از رصدخانه امام علی (ع)
بازدید متولی شرعی آستان مقدس ابا الفضل العباس(ع) حضرت حجه السلام والمسلمین سید احمد صافی  از رصدخانه امام علی (ع)


بازگشت
رخداد نجومی امروز