1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1403/02/31 - بازگشت
دویست و چهارمین باشگاه نجوم
گزارش تصویری اختتامیه هفته جهانی نجوم و برگزاری دویست وچهارمین باشگاه نجوم با موضوع: تازه‌های نجوم و فضا، آسمان پیشِ‌رو، نقش ‌ونگار آسمان، برنامه رنگ آمیزی نجومی برای کودکان همراه با رصد ماه یک شنبه 30 اردیبهشت در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار گردید

نقاشی نجوم کودکان خردسال

رخداد نجومی امروز