1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1403/01/30 - بازگشت
دویست و سومین باشگاه نجوم قم
گزارش تصویری برگزاری دویست و سومین باشگاه نجوم قم. با موضوع: تازه‌های نجوم و فضا، آسمان پیشِ‌رو، نقش‌ونگار آسمان، پنج شنبه30 فروردین ماه در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید

رخداد نجومی امروز