1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/12/17 - بازگشت
ديدار اعضاى مركز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی با حضرت حجت الاسلام و المسلمين شهرستانى
ديدار اعضاى مركز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی با حضرت حجت الاسلام و المسلمين شهرستانى به همراه مدیران، معاونین، اساتید و دانش پژوهان مركز تخصصى نجوم(بخش آموزش هاى تخصصى مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى) با حضرت حجت الاسلام و المسلمين شهرستانى نماينده حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله در روز چهارشنبه 16 اسفندماه ماه 1402

رخداد نجومی امروز