1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/12/15 - بازگشت
بازدید حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر همتیان معاون سطوح عالی، خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قم از مرکز تخصصی نجوم
گزارش تصویری بازدید حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر همتیان معاون سطوح عالی، خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قم از مرکز تخصصی نجوم دوشنبه 14 اسفندماه

رخداد نجومی امروز