1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/11/28 - بازگشت
گزارش تصویری دویست و دومین باشگاه نجوم
گزارش تصویری دویست و دومین باشگاه نجوم با موضوع (آیا انیشتین راست می‌گفت؟) که پنج شنبه 26 بهمن ماه 1402 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید

رخداد نجومی امروز