1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/11/26 - بازگشت
برگزاری کارگاه آشنایی با نجوم
کارگاه 3 ساعته آشنای با نجوم با حضور طلاب مدرسه حقانی در مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی بر گزار گردید. به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی این برنامه در روز چهارشنبه 1402/11/25 از ساعت 18 الی 21 برگزار و استاد رحمانی ارائه سخنرانی نمودند. در پایان کارگاه شرکت کنندگان به رصد ماه و سیارات پرداختند.

رخداد نجومی امروز