1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/11/26 - بازگشت
کارگاه قبله یابی، استهلال و اوقات شرعی با حضور طلاب مرکز تخصصی حوزوی حضرت قائم(ع)
گزارش تصویری کارگاه 5 ساعته قبله یابی، استهلال و اوقات شرعی با حضور طلاب مرکز تخصصی حوزوی حضرت قائم علیه السلام در مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی که در روز چهارشنبه 1402/11/25برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز