1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/19 - بازگشت
نشست علمی " کاربرد علم نجوم در زندگی"
نشست علمی با موضوع " کاربرد علم نجوم در زندگی " با حضور حجج اسلام علی زمانی قمشه ای و سید رضا اصفهانی که توسط مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی در نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی واحد های پژوهشی حوزوی « مشکات 6 » در 18 دی ماه 1402 برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز