1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/06 - بازگشت
دبیرستان پسرانه گوهر تاج قم
گزارش تصویری بازدید دبیرستان پسرانه گوهرتاج قم از مرکزمطالعات وپژوهش های فلکی نجومی چهارشنبه 6 دی ماه همراه با برگزاری کارگاه علمی، با موضوع نجوم و عظمت کهکشان، رصد حلقه‌های سیارهٔ زحل، اقمار سیارهٔ مشتری و رصد حفره های ماه