1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/04 - بازگشت
طلاب و فضلای مدرسه علمیه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله
گزارش تصویری بازدید طلاب مدرسه علمیه خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله از مرکزمطالعات وپژوهش های فلکی نجومی دوشنبه 4 دی ماه همراه با برگزاری کارگاه علمی، با موضوع آشنایی با کاربردهای نجوم در فقه، رصد حلقه‌های سیارهٔ زحل، اقمار سیارهٔ مشتری و رصد حفره های ماه