1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/03 - بازگشت
طلاب مدرسه علمیه امام محمدباقر علیه السلام
گزارش تصویری بازدید طلاب مدرسه علمیه امام محمدباقرعلیه السلام از مرکزمطالعات وپژوهش های فلکی نجومی یک شنبه سوم دی ماه همراه با برگزاری کارگاه علمی: با موضوع استهلال و اوقات شرعی، رصد ماه، حلقه‌های سیارهٔ زحل و اقمار سیارهٔ مشتری