1397/7/25 - 7 صفر 1440 - 2018/10/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تصویب دو ماموریت جدید «ناسا»
کد: 34 | اخبار | 1383/05/13 تعداد مشاهده 318
پرتاپ‎ دومین‎‎ ماهواره‎ چین
کد: 29 | اخبار | 1383/05/05 تعداد مشاهده 379
گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425
کد: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 تعداد مشاهده 355
ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24/تیر/
کد: 21 | واحد خبر مركز | 1383/04/22 تعداد مشاهده 1963
کشف کهکشان دوقلوی «راه شیری»
کد: 11 | اخبار | 1383/04/16 تعداد مشاهده 787
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425
کد: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/30 تعداد مشاهده 479
گذر زهره
کد: 6 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 613
گذر زهره
کد: 5 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 481
گذر زهره
کد: 4 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 478
گذر زهره
کد: 3 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 609
گزارش تصویری از رصد گذر زهره (1)
کد: 2 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 559
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز
کد: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 تعداد مشاهده 537
رخداد نجومی امروز