1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ثبت نام اولین دوره مسابقه سراسری نجوم آغاز شد ـ  17
کد: 400 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/17 تعداد مشاهده 606
گزارش رؤیت هلال ماه صفر1427 هجرى قمرى
کد: 390 | وضعیت هلال | 1384/12/10 تعداد مشاهده 564
اطلاعیه اولین دوره مسابقه سراسری نجوم ـ  09
کد: 389 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/09 تعداد مشاهده 607
پیش بینى وضعیت هلال ماه صفر 1427
کد: 388 | وضعیت هلال | 1384/12/08 تعداد مشاهده 333
اولین دوره مسابقه سراسری نجوم
کد: 387 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/08 تعداد مشاهده 912
پیش بینى وضعیت هلال ماه محرم الحرام 1427
کد: 373 | وضعیت هلال | 1384/11/09 تعداد مشاهده 312
غدیر خم
کد: 367 | اخبار | 1384/10/28 تعداد مشاهده 438
مبارک باد ـ  26
کد: 364 | اخبار | 1384/10/26 تعداد مشاهده 282
تصویری از کبسول استارداست ـ یک 25
کد: 363 | اخبار | 1384/10/25 تعداد مشاهده 276
رخداد نجومی امروز