1399/3/12 - 8 شوال 1441 - 2020/6/1

Astronomical Research Center (A.R.C.)

هنوز هم شب هاى سامرا، شام غریبان است ـ  23
کد: 726 | واحد خبر مركز | 1385/11/24 تعداد مشاهده 876
کوروت در جست‌و‌جوی دنیاهای دیگر
کد: 725 | واحد خبر مركز | 1385/11/23 تعداد مشاهده 1131
دکتر مبشر و تازه‌های کیهان‌ شناسی
کد: 718 | واحد خبر مركز | 1385/11/19 تعداد مشاهده 1428
کهکشان های جدید از دید هابل
کد: 717 | واحد خبر مركز | 1385/11/18 تعداد مشاهده 934
سمینار ماهنامه نجوم با حضور دکتر مبشر
کد: 716 | واحد خبر مركز | 1385/11/17 تعداد مشاهده 1282
جهان بیش از سه بعد دارد
کد: 715 | واحد خبر مركز | 1385/11/16 تعداد مشاهده 1114
کوروت در جست‌و‌جوی دنیاهای آبی
کد: 714 | واحد خبر مركز | 1385/11/16 تعداد مشاهده 1243
پرتاب اولین ماهواره قمری چین به فضا
کد: 713 | واحد خبر مركز | 1385/11/16 تعداد مشاهده 1018
شکست رکورد راهپیمایی فضایی زنان
کد: 712 | واحد خبر مركز | 1385/11/16 تعداد مشاهده 1235
ابر غول پیکر بر فراز قطب شمال تیتان
کد: 710 | واحد خبر مركز | 1385/11/14 تعداد مشاهده 1213
مدار ایستگاه فضایی بین المللی تغییر می‌کند
کد: 709 | واحد خبر مركز | 1385/11/14 تعداد مشاهده 984
نگاه مریخ به مشتری
کد: 708 | واحد خبر مركز | 1385/11/12 تعداد مشاهده 1378
افسانه زحل
کد: 707 | واحد خبر مركز | 1385/11/11 تعداد مشاهده 1175
دوربین اصلی تلسکوپ هابل از کار افتاد
کد: 706 | واحد خبر مركز | 1385/11/11 تعداد مشاهده 1386
موشک اوکراینی
کد: 705 | واحد خبر مركز | 1385/11/11 تعداد مشاهده 1034
عاشوراى حسینى تسلیت باد
کد: 704 | واحد خبر مركز | 1385/11/11 تعداد مشاهده 872
اولین تصاویر STEREO از خورشید
کد: 703 | واحد خبر مركز | 1385/11/07 تعداد مشاهده 1114
ریزشاترهایی به قطر تار مو
کد: 702 | واحد خبر مركز | 1385/11/07 تعداد مشاهده 868
تصاویر سه بعدی STEREO از خورشید
کد: 700 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 795
اختفاء بیشترین ستاره ، در نزدیکی ما
کد: 699 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 942
ساخت سپرهای فلزی برای فضانوردان
کد: 698 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 598
گفتگویی درباره ایستگاه فضایی
کد: 697 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 558
کپسول فضایی هند با موفقیت به زمین نشست
کد: 696 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 646
آمریکا نگران از بقایای ماهواره چین
کد: 695 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 804
آرامش پس از طوفان در مرکز کهکشان راه شیری
کد: 694 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 548
مذاکره روسیه و اروپا برای ساخت شاتل فضایی
کد: 693 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 527
تبدیل کوتوله سفید به دنباله دار
کد: 689 | واحد خبر مركز | 1385/10/28 تعداد مشاهده 587
تشکیل ابر ستاره ها از ادغام کوتوله های سفید
کد: 688 | واحد خبر مركز | 1385/10/28 تعداد مشاهده 930
رخداد نجومی امروز