1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تسلیت و تبریک
کد: 429 | اخبار | 1385/01/19 تعداد مشاهده 333
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (3) ـ  09
کد: 425 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 530
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (2) ـ  09
کد: 424 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 481
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (1) ـ  09
کد: 423 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 451
کسوف 9 فروردین/ نقشه مسیر کسوف
کد: 418 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 411
کسوف 9 فروردین/ وضعیت آب و هوا
کد: 417 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 475
پیش بینى وضعیت هلال ماه ربیع الاول 1427
کد: 416 | وضعیت هلال | 1385/01/09 تعداد مشاهده 360
اربعین حسینى تسلیت باد
کد: 413 | اخبار | 1385/01/02 تعداد مشاهده 478
اسامی مراکز جدید ثبت نام ـ یک 28
کد: 412 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/28 تعداد مشاهده 657
«گوگل»، این بار در سیاره سرخ ـ  23
کد: 406 | اخبار | 1384/12/23 تعداد مشاهده 299
ثبت نام اولین دوره مسابقه سراسری نجوم آغاز شد ـ  17
کد: 400 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/17 تعداد مشاهده 617
رخداد نجومی امروز