1398/9/21 - 15 ربیع الثانی 1441 - 2019/12/12

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

نیروهای نامرئی اما تاثیرگذار!
کد: 4775 | واحد خبر مركز | 1398/09/20 تعداد مشاهده 8
ناسا "ویکرام" را پیدا نکرده است
کد: 4771 | واحد خبر مركز | 1398/09/18 تعداد مشاهده 13
پخش دوباره مواد سیارک "بنو" در فضا
کد: 4770 | واحد خبر مركز | 1398/09/18 تعداد مشاهده 13
"پارکر" دست خورشید را رو خواهد کرد
کد: 4768 | واحد خبر مركز | 1398/09/14 تعداد مشاهده 27
بررسی سمت پنهان ماه با یک تلسکوپ
کد: 4766 | واحد خبر مركز | 1398/09/13 تعداد مشاهده 27
محل سقوط و بقایای فضاپیمای هندی‌ها پیدا شد
کد: 4764 | واحد خبر مركز | 1398/09/13 تعداد مشاهده 23
کشف "سیاه‌چاله غیرممکن" در راه شیری!
کد: 4762 | واحد خبر مركز | 1398/09/11 تعداد مشاهده 37
پرتاب یک ماهواره رصد زمین توسط چینی‌ها
کد: 4763 | واحد خبر مركز | 1398/09/11 تعداد مشاهده 32
یافتن یک ستاره نوترونی گمشده پس از ۳۲ سال
کد: 4760 | واحد خبر مركز | 1398/09/02 تعداد مشاهده 43
تصاویر گذر عطارد از مقابل خورشید
کد: 4757 | واحد خبر مركز | 1398/08/21 تعداد مشاهده 89
طوفان "چرخه‌ای" سیاره مشتری را ببینید
کد: 4756 | واحد خبر مركز | 1398/08/21 تعداد مشاهده 52
همیت نواحی پوچ فضا در درک انبساط جهان
کد: 4754 | واحد خبر مركز | 1398/08/21 تعداد مشاهده 43
عبور تیر از مقابل خورشید
کد: 4750 | واحد خبر مركز | 1398/08/18 تعداد مشاهده 71
تاثیر برخوردهای فضایی بر شکل‌گیری سیارات
کد: 4748 | واحد خبر مركز | 1398/08/13 تعداد مشاهده 54
کشف یک سیاه‌چاله مخفی با روشی جدید
کد: 4746 | واحد خبر مركز | 1398/08/12 تعداد مشاهده 40
کوچکترین سیاهچاله‌ کشف شد
کد: 4745 | واحد خبر مركز | 1398/08/12 تعداد مشاهده 47
سنگی که سیاره کوتوله است، نه سیارک
کد: 4743 | واحد خبر مركز | 1398/08/12 تعداد مشاهده 36
نگاهی به چهار نیروی بنیادین طبیعت
کد: 4741 | واحد خبر مركز | 1398/07/23 تعداد مشاهده 103
"اینسایت" خود را نجات می‌دهد
کد: 4740 | واحد خبر مركز | 1398/07/23 تعداد مشاهده 53
اولین ماهواره "پرستار" به فضا پرتاب شد
کد: 4739 | واحد خبر مركز | 1398/07/21 تعداد مشاهده 55
تصویربرداری ناسا از ابرهای غیرعادی «مشتری»
کد: 4737 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 68
ماهواره‌ ناسا پس از دو سال پرتاب شد
کد: 4738 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 56
برخی از یخ‌های ماه تازه‌ تشکیل شده‌اند
کد: 4736 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 40
برترین تصاویر فضایی هفته از نگاه "اسپیس"
کد: 4732 | واحد خبر مركز | 1398/07/17 تعداد مشاهده 42
نزدیک‌ترین تصویر از ماه به زمین ارسال شد
کد: 4731 | واحد خبر مركز | 1398/07/17 تعداد مشاهده 48
رخداد نجومی امروز