1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 2883 | گرفتگي ها | 1393/12/25 تعداد مشاهده 1166 | چاپ

پدیده خورشید گرفتگی 29 اسفند 93

 پدیده خورشید گرفتگی 29 اسفند 93


سيد رضا قلمكاريان اصفهاني

آخرين روز سال 1393 ساکنان بخش هایی از جهان شاهد پدیده خورشید گرفتگی خواهند بود.

این پدیده در بخشهایی از اقیانوس اطلس و شرق روسیه به کلی رخ می دهد.

در شمال و شمالغرب کشور، خورشید گرفتکی به صورت جزئی طبق جدول پیوست، رخ می دهد.

 

 

مکان

ساعت شروع

ساعت

حداکثر گرفت

ساعت پایان

میزان حداکثر گرفت

درصد

ماکو

12:04

13:53

14:41

11.35

پارس آباد مغان

12:14

13:59

14:43

9.2

اردبیل

12:18

13:59

14:39

6.3

خوی

12:07

13:54

14:39

9.43

تبریز

12:12

13:55

14:38

7.45

ارومیه

12:09

13:53

14:35

7.46

مهاباد

12:14

13:53

14:32

5.57

آستارا

12:20

14:00

14:40

6.27

میانه

12:19

13:58

14:35

5.24

رشت

12:26

14:01

14:35

3.85

زنجان

12:26

13:59

14:32

3.54

سنندج

12:24

13:55

14:25

2.49

بانه

12:17

13:53

14:29

4.19

رامسر

13:32

14:03

14:33

2.68

قزوین

13:32

14:01

14:30

2.16

کرمانشاه

13:00

13:55

14:19

1.22

کرج

13:40

14:03

14:27

1.20

همدان

13:35

13:58

14:21

1.08

آمل

13:41

14:06

14:30

1.32

 

در مناطق قسمت قرمز رنگ جدول، مشاده این پدیده و تشخیص آن برای افراد عادی به سختی امکان پذیر است.

 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود؛ این خورشید گرفتگی در شرق روسیه و قسمتی از اقیانوس اطلس (منطقه داخل منحنی بنفش) به صورت کلی است.

 

بهترین منطقه برای رویت این خورشید گرفتگی مرز بازرگان و منتها الیه مرزهای شمالغرب کشور است که حداکثر گرفتگی سطح خورشید به حدود 12.2%  می رسد. در استان های مازندران و خراسان شمالی این خورشید گرفتگی برای افراد خبره و با ابزار احتمالا قابل تشخیص باشد.

 

  
رخداد نجومی امروز