ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 5/3/1396 برابر با 30/شعبان/1438 مصادف با 26/05/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
چهارشنبه - 1396/03/31 - 1438/09/26 - 2017/06/21
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 2:23
سه شنبه - 1396/03/30 - 1438/09/25 - 2017/06/20
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
دوشنبه - 1396/03/29 - 1438/09/24 - 2017/06/19
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
یک شنبه - 1396/03/28 - 1438/09/23 - 2017/06/18
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 22:26
شنبه - 1396/03/27 - 1438/09/22 - 2017/06/17
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
جمعه - 1396/03/26 - 1438/09/21 - 2017/06/16
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 14:51
پنج شنبه - 1396/03/25 - 1438/09/20 - 2017/06/15
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
چهارشنبه - 1396/03/24 - 1438/09/19 - 2017/06/14
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 4:17
سه شنبه - 1396/03/23 - 1438/09/18 - 2017/06/13
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
دوشنبه - 1396/03/22 - 1438/09/17 - 2017/06/12
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
یک شنبه - 1396/03/21 - 1438/09/16 - 2017/06/11
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 16:06
شنبه - 1396/03/20 - 1438/09/15 - 2017/06/10
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
جمعه - 1396/03/19 - 1438/09/14 - 2017/06/09
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 3:31
پنج شنبه - 1396/03/18 - 1438/09/13 - 2017/06/08
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
سه شنبه - 1396/03/17 - 1438/09/12 - 2017/06/07
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
سه شنبه - 1396/03/16 - 1438/09/11 - 2017/06/06
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 15:18
دوشنبه - 1396/03/15 - 1438/09/10 - 2017/06/05
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
یک شنبه - 1396/03/14 - 1438/09/09 - 2017/06/04
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 4:33
شنبه - 1396/03/13 - 1438/09/08 - 2017/06/03
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
جمعه - 1396/03/12 - 1438/09/07 - 2017/06/02
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
پنج شنبه - 1396/03/11 - 1438/09/06 - 2017/06/01
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 20:45
چهارشنبه - 1396/03/10 - 1438/09/05 - 2017/05/31
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
سه شنبه - 1396/03/09 - 1438/09/04 - 2017/05/30
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 16:43
دوشنبه - 1396/03/08 - 1438/09/03 - 2017/05/29
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
یک شنبه - 1396/03/07 - 1438/09/02 - 2017/05/28
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 15:56
شنبه - 1396/03/06 - 1438/09/01 - 2017/05/27
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
جمعه - 1396/03/05 - 1438/08/29 - 2017/05/26
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 16:46
پنج شنبه - 1396/03/04 - 1438/08/28 - 2017/05/25
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
چهارشنبه - 1396/03/03 - 1438/08/27 - 2017/05/24
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 17:03
سه شنبه - 1396/03/02 - 1438/08/26 - 2017/05/23
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
دوشنبه - 1396/03/01 - 1438/08/25 - 2017/05/22
1
کاربران حاضر: 107 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی