ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 3/2/1396 برابر با 25/رجب/1438 مصادف با 23/04/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 14:43
یک شنبه - 1396/02/31 - 1438/08/24 - 2017/05/21
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
شنبه - 1396/02/30 - 1438/08/23 - 2017/05/20
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت
جمعه - 1396/02/29 - 1438/08/22 - 2017/05/19
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
پنج شنبه - 1396/02/28 - 1438/08/21 - 2017/05/18
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
چهارشنبه - 1396/02/27 - 1438/08/20 - 2017/05/17
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 22:23
سه شنبه - 1396/02/26 - 1438/08/19 - 2017/05/16
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
دوشنبه - 1396/02/25 - 1438/08/18 - 2017/05/15
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 10:08
یک شنبه - 1396/02/24 - 1438/08/17 - 2017/05/14
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
شنبه - 1396/02/23 - 1438/08/16 - 2017/05/13
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
جمعه - 1396/02/22 - 1438/08/15 - 2017/05/12
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 21:31
پنج شنبه - 1396/02/21 - 1438/08/14 - 2017/05/11
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب
چهارشنبه - 1396/02/20 - 1438/08/13 - 2107/05/10
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 09:33
سه شنبه - 1396/02/19 - 1438/08/12 - 2017/05/09
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
دوشنبه - 1396/02/18 - 1438/08/11 - 2017/05/08
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
یک شنبه - 1396/02/17 - 1438/08/10 - 2017/05/07
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 22:49
شنبه - 1396/02/16 - 1438/08/09 - 2017/05/06
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
جمعه - 1396/02/15 - 1438/08/08 - 2017/05/05
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:15
پنج شنبه - 1396/02/14 - 1438/08/07 - 2017/05/04
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
چهارشنبه - 1396/02/13 - 1438/08/06 - 2017/05/03
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 8:43
سه شنبه - 1396/02/12 - 1438/08/05 - 2017/05/02
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
دوشنبه - 1396/02/11 - 1438/08/04 - 2017/05/01
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 06:20
یک شنبه - 1396/02/10 - 1438/08/03 - 2017/04/30
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
شنبه - 1396/02/09 - 1438/08/02 - 2017/04/29
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 06:10
جمعه - 1396/02/08 - 1438/08/01 - 2017/04/28
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
پنج شنبه - 1396/02/07 - 1438/07/29 - 2017/04/27
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 06:26
چهارشنبه - 1396/02/06 - 1438/07/28 - 2017/04/26
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
سه شنبه - 1396/02/05 - 1438/07/27 - 2017/04/25
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 05:04
دوشنبه - 1396/02/04 - 1438/07/26 - 2017/04/24
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
یک شنبه - 1396/02/03 - 1438/07/25 - 2017/04/23
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 00:16
شنبه - 1396/02/02 - 1438/07/24 - 2017/04/22
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
جمعه - 1396/02/01 - 1438/07/23 - 2017/04/21
1
کاربران حاضر: 30 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی