ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 29/11/1396 برابر با 1/جمادی الثانی/1439 مصادف با 02/18/2018 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
دوشنبه - 1396/11/30 - 1439/06/02 - 2018/02/13
 ◄ ورود ماه به برج حمل
÷ورود ماه به برج حمل ساعت 15:35
یک شنبه - 1396/11/29 - 1439/06/01 - 2018/02/18
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
شنبه - 1396/11/28 - 1439/05/30 - 2018/02/17
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 06:14
جمعه - 1396/11/27 - 1439/05/29 - 2018/02/16
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
پنج شنبه - 1396/11/26 - 1439/05/28 - 2018/02/15
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
چهارشنبه - 1396/11/25 - 1439/05/27 - 2018/02/14
 ◄ ورود ماه به برج دلو
÷ورود ماه به برج دلو ساعت 18:43
سه شنبه - 1396/11/24 - 1439/05/26 - 2018/02/13
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
دوشنبه - 1396/11/23 - 1439/05/25 - 2018/02/12
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 05:52
یک شنبه - 1396/11/22 - 1439/05/24 - 2018/02/11
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
شنبه - 1396/11/21 - 1439/05/23 - 2018/02/10
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
جمعه - 1396/11/20 - 1439/05/22 - 2018/02/09
 ◄ خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 17:26
پنج شنبه - 1396/11/19 - 1439/05/21 - 2018/02/08
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
چهارشنبه - 1396/11/18 - 1439/05/20 - 2018/02/07
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 07:29
سه شنبه - 1396/11/17 - 1439/05/19 - 2018/02/06
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
دوشنبه - 1396/11/16 - 1439/05/18 - 2018/02/05
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 01:17
یک شنبه - 1396/11/15 - 1439/05/17 - 2018/02/04
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
شنبه - 1396/11/14 - 1439/05/16 - 2018/02/03
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
جمعه - 1396/11/13 - 1439/05/15 - 2018/02/02
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 22:42
پنج شنبه - 1396/11/12 - 1439/05/14 - 2018/02/01
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
چهارشنبه - 1396/11/11 - 1439/05/13 - 2018/01/31
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 22:23
سه شنبه - 1396/11/10 - 1439/05/12 - 2018/01/30
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
دوشنبه - 1396/11/09 - 1439/05/11 - 2018/01/29
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 22:28
یک شنبه - 1396/11/08 - 1439/05/10 - 2018/01/28
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
شنبه - 1396/11/07 - 1439/05/09 - 2018/01/27
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 21:10
جمعه - 1396/11/06 - 1439/05/08 - 2018/01/26
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
پنج شنبه - 1396/11/05 - 1439/05/07 - 2018/01/25
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 17:08
چهارشنبه - 1396/11/04 - 1439/05/06 - 2018/01/24
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
سه شنبه - 1396/11/03 - 1439/05/05 - 2018/01/23
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 09:57
دوشنبه - 1396/11/02 - 1439/05/04 - 2018/01/22
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
یک شنبه - 1396/11/01 - 1439/05/03 - 2018/01/21
1
کاربران حاضر: 31 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved