ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 3/11/1395 برابر با 23/ربیع الثانی/1438 مصادف با 22/01/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ورود ماه به برج قوس
ورود ماه به برج قوس ساعت 22:23
شنبه - 1395/11/30 - 1438/05/20 - 2017/02/18
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
جمعه - 1395/11/29 - 1438/05/19 - 2017/02/17
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 10:12
پنج شنبه - 1395/11/28 - 1438/05/18 - 2017/02/16
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
چهارشنبه - 1395/11/27 - 1438/05/17 - 2017/02/15
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان
سه شنبه - 1395/11/26 - 1438/05/16 - 2017/02/14
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
دوشنبه - 1395/11/25 - 1438/05/15 - 2017/02/13
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
یک شنبه - 1395/11/24 - 1438/05/14 - 2017/02/12
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 17:20
شنبه - 1395/11/23 - 1438/05/13 - 2017/02/11
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
جمعه - 1395/11/22 - 1438/05/12 - 2017/02/10
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 13:11
پنج شنبه - 1395/11/21 - 1438/05/11 - 2017/02/09
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
چهارشنبه - 1395/11/20 - 1437/05/10 - 2017/02/08
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 10:35
سه شنبه - 1395/11/19 - 1438/05/09 - 2017/02/07
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
دوشنبه - 1395/11/18 - 1438/05/08 - 2017/02/06
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 8:15
یک شنبه - 1395/11/17 - 1438/05/07 - 2017/02/05
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
شنبه - 1395/11/16 - 1438/05/06 - 2017/02/04
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 5:20
جمعه - 1395/11/15 - 1438/05/05 - 2017/02/03
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
پنج شنبه - 1395/11/14 - 1438/05/04 - 2017/02/02
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 1:19
چهارشنبه - 1395/11/13 - 1438/05/03 - 2017/02/01
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
سه شنبه - 1395/11/12 - 1438/05/02 - 2017/01/31
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
دوشنبه - 1395/11/11 - 1438/05/01 - 2017/01/30
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 19:44
یک شنبه - 1395/11/10 - 1438/04/30 - 2017/01/29
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
شنبه - 1395/11/09 - 1438/04/29 - 2017/01/28
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 12:09
جمعه - 1395/11/08 - 1438/04/28 - 2017/01/27
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
پنج شنبه - 1395/11/07 - 1438/04/27 - 2017/01/26
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 2:13
چهارشنبه - 1395/11/06 - 1438/04/26 - 2017/01/25
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
سه شنبه - 1395/11/05 - 1438/04/25 - 2017/01/24
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
دوشنبه - 1395/11/04 - 1438/04/24 - 2017/01/23
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 14:16
یک شنبه - 1395/11/03 - 1438/04/23 - 2017/01/22
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
شنبه - 1395/11/02 - 1438/04/22 - 2017/01/21
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 1:41
جمعه - 1395/11/01 - 1438/04/21 - 2017/01/20
1
کاربران حاضر: 350 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی