ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 1/12/1395 برابر با 22/جمادی الاول/1438 مصادف با 19/02/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 19:01
دوشنبه - 1395/12/30 - 1438/06/21 - 2017/03/20
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
یک شنبه - 1395/12/29 - 1438/06/20 - 2017/03/19
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 6:31
شنبه - 1395/12/28 - 1438/06/19 - 217/03/18
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
جمعه - 1395/12/27 - 1438/06/18 - 2017/03/17
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
پنج شنبه - 1395/12/26 - 1438/06/17 - 2017/03/16
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 18:42
چهارشنبه - 1395/12/25 - 1438/06/16 - 2017/03/15
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
سه شنبه - 1395/12/24 - 1438/06/15 - 2017/03/14
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان 8:57
دوشنبه - 1395/12/23 - 1438/06/14 - 2017/03/13
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
یک شنبه - 1395/12/22 - 1438/06/13 - 2017/03/12
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 1:35
شنبه - 1395/12/21 - 1428/06/12 - 2017/03/11
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
جمعه - 1395/12/20 - 1438/06/11 - 2017/03/10
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
پنج شنبه - 1395/12/19 - 1438/06/10 - 2017/03/09
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 20:16
چهارشنبه - 1395/12/18 - 1438/06/09 - 2017/03/08
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
سه شنبه - 1395/12/17 - 1438/06/08 - 2017/03/07
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 16:26
دوشنبه - 1395/12/16 - 1438/06/07 - 2017/03/06
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
یک شنبه - 1395/12/15 - 1438/06/06 - 2017/03/05
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 13:36
شنبه - 1395/12/14 - 1438/06/05 - 2017/03/04
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
جمعه - 1395/12/13 - 1438/06/04 - 2017/03/03
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 11:13
پنج شنبه - 1395/12/12 - 1438/06/04 - 2017/03/02
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
چهارشنبه - 1395/12/11 - 1438/06/02 - 2017/03/01
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 8:24
سه شنبه - 1395/12/10 - 1438/06/01 - 2017/02/28
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
دوشنبه - 1395/12/09 - 1438/05/29 - 2017/02/27
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 3:58
یک شنبه - 1395/12/08 - 1438/05/28 - 2017/02/26
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
شنبه - 1395/12/07 - 1438/05/27 - 2017/02/25
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
جمعه - 1395/12/06 - 1438/05/26 - 2017/02/24
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 20:50
پنج شنبه - 1395/12/05 - 1438/05/25 - 2017/02/23
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
چهارشنبه - 1395/12/04 - 1438/05/24 - 2017/02/22
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 10:38
سه شنبه - 1395/12/03 - 1438/05/23 - 2017/02/21
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
دوشنبه - 1395/12/02 - 1438/05/22 - 2017/02/20
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
یک شنبه - 1395/12/01 - 1438/05/21 - 2017/02/19
1
کاربران حاضر: 70 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی