ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 6/4/1396 برابر با 2/شوال/1438 مصادف با 27/06/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
شنبه - 1396/04/31 - 1438/10/27 - 2017/07/22
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 12:41
جمعه - 1396/04/30 - 1438/10/26 - 2017/07/21
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
پنج شنبه - 1396/04/29 - 1438/10/25 - 2017/07/20
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 12:02
چهارشنبه - 1396/04/28 - 1438/10/24 - 2017/07/19
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
سه شنبه - 1396/04/27 - 1438/10/23 - 2017/07/18
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 9:34
دوشنبه - 1396/04/26 - 1438/10/22 - 2017/07/17
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
یک شنبه - 1396/04/25 - 1438/10/21 - 2017/07/16
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 4:23
شنبه - 1396/04/24 - 1438/10/20 - 2017/07/15
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
جمعه - 1396/04/23 - 1438/10/19 - 2017/07/14
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
پنج شنبه - 1396/04/22 - 1438/10/18 - 2017/07/13
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 20:25
چهارشنبه - 1396/04/21 - 1438/10/17 - 2017/07/12
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
سه شنبه - 1396/04/20 - 1438/10/16 - 2017/07/11
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 10:07
دوشنبه - 1396/04/19 - 1438/10/15 - 2017/07/10
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
یک شنبه - 1396/04/18 - 1438/10/14 - 2017/07/09
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
شنبه - 1396/04/17 - 1438/10/13 - 2017/07/08
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 22:16
جمعه - 1396/04/16 - 1438/10/12 - 2017/07/07
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
پنج شنبه - 1396/04/15 - 1438/10/11 - 2017/07/06
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 9:40
چهارشنبه - 1396/04/14 - 1438/10/10 - 2017/07/05
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
سه شنبه - 1396/04/13 - 1438/10/09 - 2017/07/04
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
دوشنبه - 1396/04/12 - 1438/10/08 - 2017/07/03
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 21:31
یک شنبه - 1396/04/11 - 1438/10/07 - 2017/07/02
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
شنبه - 1396/04/10 - 1438/10/06 - 2017/07/01
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 11:31
جمعه - 1396/04/09 - 1438/10/05 - 2017/06/30
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
پنج شنبه - 1396/04/08 - 1438/10/04 - 2017/06/29
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 5:10
چهارشنبه - 1396/04/07 - 1438/10/03 - 2017/06/28
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
سه شنبه - 1396/04/06 - 1438/10/02 - 2017/06/27
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 2:37
دوشنبه - 1396/04/05 - 1438/10/01 - 2017/06/26
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
یک شنبه - 1396/04/04 - 1438/09/29 - 2017/06/25
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 2:38
شنبه - 1396/04/03 - 1438/09/28 - 2017/06/24
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
جمعه - 1396/04/02 - 1438/09/27 - 2017/06/23
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 3:15
پنج شنبه - 1396/04/01 - 1438/09/26 - 2017/06/22
1
کاربران حاضر: 28 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی