ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 25/7/1396 برابر با 26/محرم/1439 مصادف با 10/17/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 15:29
یک شنبه - 1396/07/30 - 1439/02/02 - 2017/10/22
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
شنبه - 1396/07/29 - 1439/02/01 - 2017/10/21
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 5:13
جمعه - 1396/07/28 - 1439/01/29 - 2017/10/20
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
پنج شنبه - 1396/07/27 - 1439/01/28 - 2017/10/19
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
چهارشنبه - 1396/07/26 - 1439/01/27 - 2017/10/18
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 21:05
سه شنبه - 1396/07/25 - 1439/01/26 - 2017/10/17
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
دوشنبه - 1396/07/24 - 1439/01/25 - 2017/10/16
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:47
یک شنبه - 1396/07/23 - 1439/01/24 - 2017/10/15
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
شنبه - 1396/07/22 - 1439/01/23 - 2017/10/14
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 10:11
جمعه - 1396/07/21 - 1439/01/22 - 2017/10/13
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
پنج شنبه - 1396/07/20 - 1439/01/21 - 2017/10/12
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 7:09
چهارشنبه - 1396/07/19 - 1439/01/20 - 2017/10/11
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
سه شنبه - 1396/07/18 - 1439/01/19 - 2017/10/10
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 5:14
دوشنبه - 1396/07/17 - 1439/01/18 - 2017/10/09
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
یک شنبه - 1396/07/16 - 1439/01/17 - 2017/10/08
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 3:25
شنبه - 1396/07/15 - 1439/01/16 - 2017/10/07
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
جمعه - 1396/07/14 - 1439/01/15 - 2017/10/06
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 00:11
پنج شنبه - 1396/07/13 - 1439/01/14 - 2017/10/05
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
چهارشنبه - 1396/07/12 - 1439/01/13 - 2017/10/04
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
سه شنبه - 1396/07/11 - 1439/01/12 - 2017/10/03
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 17:59
دوشنبه - 1396/07/10 - 1439/01/11 - 2017/10/02
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
یک شنبه - 1396/07/09 - 1439/01/10 - 2017/10/01
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 8:13
شنبه - 1396/07/08 - 1439/01/09 - 2017/09/30
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
جمعه - 1396/07/07 - 1439/01/08 - 2017/09/29
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
پنج شنبه - 1396/07/06 - 1439/01/07 - 2017/09/28
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 19:55
چهارشنبه - 1396/07/05 - 1439/01/06 - 2017/09/27
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
سه شنبه - 1396/07/04 - 1439/01/05 - 2017/09/26
 ◄ خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 7:33
دوشنبه - 1396/07/03 - 1439/01/04 - 2017/09/25
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
یک شنبه - 1396/07/02 - 1439/01/03 - 2017/09/24
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
شنبه - 1396/07/01 - 1439/01/02 - 2017/09/23
1
کاربران حاضر: 48 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved