ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 22/9/1396 برابر با 24/ربیع الاول/1439 مصادف با 12/13/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو
پنج شنبه - 1396/09/30 - 1439/04/02 - 2017/12/21
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
چهارشنبه - 1396/09/29 - 1439/04/01 - 2017/12/20
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
سه شنبه - 1396/09/28 - 1439/03/30 - 2017/12/19
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 17:04
دوشنبه - 1396/09/27 - 1439/03/29 - 2017/12/18
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
یک شنبه - 1396/09/26 - 1439/03/28 - 2017/12/17
 ◄ خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 04:40
شنبه - 1396/09/25 - 1439/03/27 - 2017/12/16
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
جمعه - 1396/09/24 - 1439/03/26 - 2017/12/15
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
پنج شنبه - 1396/09/23 - 1439/03/25 - 2017/12/14
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 17:31
چهارشنبه - 1396/09/22 - 1439/03/24 - 2017/12/13
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
سه شنبه - 1396/09/21 - 1439/03/23 - 2017/12/12
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 08:31
دوشنبه - 1396/09/20 - 1439/03/22 - 2017/12/11
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
یک شنبه - 1396/09/19 - 1439/03/21 - 2017/12/10
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 02:37
شنبه - 1396/09/18 - 1439/03/20 - 2017/12/09
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
جمعه - 1396/09/17 - 1439/03/19 - 2017/12/08
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 00:08
پنج شنبه - 1396/09/16 - 1439/03/18 - 2017/12/07
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
چهارشنبه - 1396/09/15 - 1439/03/17 - 2017/12/06
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 00:08
سه شنبه - 1396/09/14 - 1439/03/16 - 2017/12/05
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
دوشنبه - 1396/09/13 - 1439/03/15 - 2017/12/04
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 00:51
یک شنبه - 1396/09/12 - 1439/03/14 - 2017/12/03
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
شنبه - 1396/09/11 - 1439/03/13 - 2017/12/02
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 00:07
جمعه - 1396/09/10 - 1439/03/12 - 2017/12/01
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
پنج شنبه - 1396/09/09 - 1439/03/11 - 2017/11/30
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
چهارشنبه - 1396/09/08 - 1439/03/10 - 2017/11/29
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 20:01
سه شنبه - 1396/09/07 - 1439/03/09 - 2017/11/28
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
دوشنبه - 1396/09/06 - 1439/03/08 - 2017/11/27
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 11:37
یک شنبه - 1396/09/05 - 1439/03/07 - 2017/11/26
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
شنبه - 1396/09/04 - 1439/03/06 - 2017/11/25
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
جمعه - 1396/09/03 - 1439/03/05 - 2017/11/24
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 23:46
پنج شنبه - 1396/09/02 - 1439/03/04 - 2017/11/23
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
چهارشنبه - 1396/09/01 - 1439/03/03 - 2017/11/22
1
کاربران حاضر: 104 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved