ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 7/1/1396 برابر با 28/جمادی الثانی/1438 مصادف با 27/03/2017 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ماه در برجح دلو
ماه در برجح دلو
پنج شنبه - 1396/01/31 - 1438/07/22 - 2017/04/20
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 15:24
چهارشنبه - 1396/01/30 - 1438/07/21 - 2017/04/19
 ◄ ماه در برج جدی
ماه در برج جدی
سه شنبه - 1396/01/29 - 1438/07/20 - 2017/04/18
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 03:35
دوشنبه - 1396/01/28 - 1438/07/19 - 2017/04/17
 ◄ ماه در برج قوس
ماه در برج قوس
یک شنبه - 1396/01/27 - 1438/07/18 - 2017/04/16
 ◄ ماه در برج قوس
ماه در برج قوس
شنبه - 1396/01/26 - 1438/07/17 - 2017/04/15
 ◄ خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورودآن به برج قوس ساعت 14:58
جمعه - 1396/01/25 - 1438/07/16 - 2017/04/14
 ◄ ماه در برج عقرب
ماه در برج عقرب
پنج شنبه - 1396/01/24 - 1438/07/15 - 2017/04/13
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 03:13
چهارشنبه - 1396/01/23 - 1438/07/14 - 2017/04/12
 ◄ ماه در برج میزان
ماه در برج میزان
سه شنبه - 1396/01/22 - 1438/07/13 - 2017/04/11
 ◄ ماه در برج میزان
ماه در برج میزان
دوشنبه - 1396/01/21 - 1438/07/12 - 2017/04/10
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 17:03
یک شنبه - 1396/01/20 - 1438/07/11 - 2017/04/09
 ◄ ماه در برج سنبله
ماه در برج سنبله
شنبه - 1396/01/19 - 1438/07/10 - 2017/04/08
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 8:48
جمعه - 1396/01/18 - 1438/07/09 - 2017/04/07
 ◄ ماه در برج اسد
ماه در برج اسد
پنج شنبه - 1396/01/17 - 1438/07/08 - 2017/04/06
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسدساعت 02:44
چهارشنبه - 1396/01/16 - 1438/07/07 - 2017/04/05
 ◄ ماه در برج سرطان
ماه در برج سرطان
سه شنبه - 1396/01/15 - 1438/07/06 - 2017/04/04
 ◄ ماه در برج سرطان
ماه در برج سرطان
دوشنبه - 1396/01/14 - 1438/07/05 - 2017/04/03
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 22:58
یک شنبه - 1396/01/13 - 1438/07/04 - 2017/04/02
 ◄ ماه در برج جوزا
ماه در برج جوزا
شنبه - 1396/01/12 - 1438/07/03 - 2017/04/01
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 21:11
جمعه - 1396/01/11 - 1438/07/02 - 2017/03/31
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
پنج شنبه - 1396/01/10 - 1438/07/01 - 2017/03/30
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 20:18
چهارشنبه - 1396/01/09 - 1438/06/30 - 2017/03/29
 ◄ ماه در برج حمل
ماه در برج حمل
سه شنبه - 1396/01/08 - 1438/06/29 - 2017/03/28
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 18:43
دوشنبه - 1396/01/07 - 1438/06/28 - 2017/03/27
 ◄ ماه درج حوت
ماه درج حوت
یک شنبه - 1396/01/06 - 1438/06/27 - 2017/03/26
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 14:40
شنبه - 1396/01/05 - 1438/06/26 - 2017/03/25
 ◄ ماه در برج دلو
ماه در برج دلو
جمعه - 1396/01/04 - 1438/06/25 - 2017/03/24
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 07:01
پنج شنبه - 1396/01/03 - 1438/06/24 - 2017/03/23
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
چهارشنبه - 1396/01/02 - 1438/06/23 - 2017/03/22
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
سه شنبه - 1396/01/01 - 1438/06/22 - 2017/03/21
1
کاربران حاضر: 34 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved
فروشگاه اینترنتی ای تیمچه - خرید اینترنتی