1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

یکشنبه 10 اردیبهشت ،آغاز كلاس رصد1
کد: 1945 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1745
146مين شماره ايستگاه فضايي منتشر شد
کد: 1944 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1760
گزارش باشگاه آذرماه خانه نجوم قم
کد: 1725 | خانه نجوم | 1389/10/01 تعداد مشاهده 1924
مقارنه ماه و سیاره تیر
کد: 1611 | خانه نجوم | 1388/09/24 تعداد مشاهده 2159
برگزاری برنامه رصدی
کد: 1535 | خانه نجوم | 1388/05/24 تعداد مشاهده 2275
آمادگی رصدی تیم خانه نجوم
کد: 1510 | خانه نجوم | 1388/04/25 تعداد مشاهده 2008
برنامه هفته و روز جهانی نجوم در شهر قم
کد: 1268 | خانه نجوم | 1387/02/12 تعداد مشاهده 2088
اطلاعیه برگزاری باشگاه نجوم فروردین
کد: 1239 | خانه نجوم | 1387/01/28 تعداد مشاهده 2013
روز اول فروردین  چه روزی است ؟!
کد: 1227 | خانه نجوم | 1386/12/28 تعداد مشاهده 3901
باشگاه نجوم بهمن 86 برگزار شد
کد: 1214 | خانه نجوم | 1386/11/27 تعداد مشاهده 1883
لغو باشگاه نجوم
کد: 1195 | خانه نجوم | 1386/11/02 تعداد مشاهده 1612
بخش غیر حرفه اى/ رصد خارج از شهر ـ   06
کد: 583 | خانه نجوم | 1385/09/06 تعداد مشاهده 1041
رخداد نجومی امروز