1397/8/23 - 6 ربیع الاول 1440 - 2018/11/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

روش تهیه کتاب و برنامه های نجومی
کد: 1990 | خانه نجوم | 1391/07/17 تعداد مشاهده 4713
یکشنبه 10 اردیبهشت ،آغاز كلاس رصد1
کد: 1945 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1768
146مين شماره ايستگاه فضايي منتشر شد
کد: 1944 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1782
گزارش باشگاه آذرماه خانه نجوم قم
کد: 1725 | خانه نجوم | 1389/10/01 تعداد مشاهده 1943
مقارنه ماه و سیاره تیر
کد: 1611 | خانه نجوم | 1388/09/24 تعداد مشاهده 2182
برگزاری برنامه رصدی
کد: 1535 | خانه نجوم | 1388/05/24 تعداد مشاهده 2294
آمادگی رصدی تیم خانه نجوم
کد: 1510 | خانه نجوم | 1388/04/25 تعداد مشاهده 2024
برنامه هفته و روز جهانی نجوم در شهر قم
کد: 1268 | خانه نجوم | 1387/02/12 تعداد مشاهده 2112
اطلاعیه برگزاری باشگاه نجوم فروردین
کد: 1239 | خانه نجوم | 1387/01/28 تعداد مشاهده 2024
روز اول فروردین  چه روزی است ؟!
کد: 1227 | خانه نجوم | 1386/12/28 تعداد مشاهده 3924
باشگاه نجوم بهمن 86 برگزار شد
کد: 1214 | خانه نجوم | 1386/11/27 تعداد مشاهده 1899
لغو باشگاه نجوم
کد: 1195 | خانه نجوم | 1386/11/02 تعداد مشاهده 1631
بخش غیر حرفه اى/ رصد خارج از شهر ـ   06
کد: 583 | خانه نجوم | 1385/09/06 تعداد مشاهده 1059
رخداد نجومی امروز