1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

روش تهیه کتاب و برنامه های نجومی
کد: 1990 | خانه نجوم | 1391/07/17 تعداد مشاهده 4764
یکشنبه 10 اردیبهشت ،آغاز كلاس رصد1
کد: 1945 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1799
146مين شماره ايستگاه فضايي منتشر شد
کد: 1944 | خانه نجوم | 1391/02/09 تعداد مشاهده 1809
گزارش باشگاه آذرماه خانه نجوم قم
کد: 1725 | خانه نجوم | 1389/10/01 تعداد مشاهده 1975
مقارنه ماه و سیاره تیر
کد: 1611 | خانه نجوم | 1388/09/24 تعداد مشاهده 2214
برگزاری برنامه رصدی
کد: 1535 | خانه نجوم | 1388/05/24 تعداد مشاهده 2329
آمادگی رصدی تیم خانه نجوم
کد: 1510 | خانه نجوم | 1388/04/25 تعداد مشاهده 2056
برنامه هفته و روز جهانی نجوم در شهر قم
کد: 1268 | خانه نجوم | 1387/02/12 تعداد مشاهده 2147
اطلاعیه برگزاری باشگاه نجوم فروردین
کد: 1239 | خانه نجوم | 1387/01/28 تعداد مشاهده 2048
روز اول فروردین  چه روزی است ؟!
کد: 1227 | خانه نجوم | 1386/12/28 تعداد مشاهده 3964
باشگاه نجوم بهمن 86 برگزار شد
کد: 1214 | خانه نجوم | 1386/11/27 تعداد مشاهده 1933
لغو باشگاه نجوم
کد: 1195 | خانه نجوم | 1386/11/02 تعداد مشاهده 1667
بخش غیر حرفه اى/ رصد خارج از شهر ـ   06
کد: 583 | خانه نجوم | 1385/09/06 تعداد مشاهده 1088
رخداد نجومی امروز