1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

چین، ماه مصنوعی می‌سازد!
کد: 4278 | واحد خبر مركز | 1397/07/26 تعداد مشاهده 8
وقتی که ۶ ساعت تمام در "چمدان" هستید!
کد: 4276 | واحد خبر مركز | 1397/07/25 تعداد مشاهده 30
مریخ جای ما نیست!
کد: 4275 | واحد خبر مركز | 1397/07/25 تعداد مشاهده 30
تصویر هابل از یک کهکشان مارپیچی
کد: 4273 | واحد خبر مركز | 1397/07/23 تعداد مشاهده 46
سقوط موشک سایوز/تولد یک ستاره ۲تایی
کد: 4270 | واحد خبر مركز | 1397/07/23 تعداد مشاهده 47
پس از هابل،"چاندرا" نیز به خواب رفت
کد: 4268 | واحد خبر مركز | 1397/07/21 تعداد مشاهده 69
ستاره‌ای به اندازه یک شهر متولد شد
کد: 4266 | واحد خبر مركز | 1397/07/21 تعداد مشاهده 114
بازدید رئیس سازمان فضایی از رصد خانه امام علی علیه السلام
کد: 4263 | مجتمع علمي ـ فرهنگي مركز | 1397/07/19 تعداد مشاهده 131
کاوشگری که نقاب "ناهید" را برداشت!
کد: 4257 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 120
دیدار "ماه" و "مشتری" در آسمان شامگاه فردا
کد: 4262 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 116
آسمان از ناشناخته‌های علم می‌گوید
کد: 4255 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 117
تعلیق فعالیت "هابل" در پی نقص فنی
کد: 4254 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 115
2019 سال پر هیجان در مدار زمین!
کد: 4253 | واحد خبر مركز | 1397/07/18 تعداد مشاهده 107
گزارش رصد هلال ماه صفر 1440
کد: 4250 | وضعیت هلال | 1397/07/17 تعداد مشاهده 228
تصویر ارسالی هابل از یک خوشه ستاره‌ای کروی
کد: 4246 | واحد خبر مركز | 1397/07/16 تعداد مشاهده 150
منتخب اخبار فضایی روزهای گذشته
کد: 4242 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 167
دلایل تاخیر پرتاب ماهواره "پیام"
کد: 4241 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 172
برای سفر به مریخ باید متحد شد
کد: 4239 | واحد خبر مركز | 1397/07/15 تعداد مشاهده 170
رخداد نجومی امروز