1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کشف سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین
کد: 4630 | واحد خبر مركز | 1398/01/27 تعداد مشاهده 19
اولین بازگشت موشک ۳گانه به زمین در تاریخ
کد: 4627 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 16
چشم ساهارا
کد: 4626 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 18
جدیدترین تصاویر ماه
کد: 4624 | واحد خبر مركز | 1398/01/21 تعداد مشاهده 30
رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری
کد: 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 223
خورشید گرفتگی در 2 قمر مریخ
کد: 4621 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 25
پرتاب موفقیت آمیز موشک باربری پروگرس
کد: 4620 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 25
آخرین محل استقرار کاوشگر "فرصت" در مریخ
کد: 4615 | واحد خبر مركز | 1397/12/22 تعداد مشاهده 243
برخورد ۲ کهکشان از نگاه هابل
کد: 4611 | واحد خبر مركز | 1397/12/20 تعداد مشاهده 250
ابزار جدیدی برای شکار "ماده تاریک"
کد: 4609 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 254
 راهپیمایی فضایی زنان فضانورد
کد: 4608 | واحد خبر مركز | 1397/12/18 تعداد مشاهده 246
سیارک‌ها به همین سادگی نابود نمی‌شوند
کد: 4605 | واحد خبر مركز | 1397/12/15 تعداد مشاهده 255
ثبت پدیده‌های نجومی در یک ماراتن آسمانی
کد: 4602 | واحد خبر مركز | 1397/12/15 تعداد مشاهده 281
نخستین شواهد از وجود آب زیرزمینی در مریخ
کد: 4599 | واحد خبر مركز | 1397/12/14 تعداد مشاهده 268
اجرام گمشده در مرز منظومه شمسی کجا هستند؟
کد: 4596 | واحد خبر مركز | 1397/12/14 تعداد مشاهده 241
رخداد نجومی امروز