1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

هلال ماه جمادی الثانی 1440
کد: 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 92
 کشف کهکشانی در همسایه کیهانی
کد: 4570 | واحد خبر مركز | 1397/11/15 تعداد مشاهده 35
قطعه گمشده پازل منظومه شمسی پیدا شد
کد: 4564 | واحد خبر مركز | 1397/11/09 تعداد مشاهده 40
تلاش ناسا برای احیای کاوشگر "فرصت"
کد: 4562 | واحد خبر مركز | 1397/11/07 تعداد مشاهده 34
زمین و شفق قطبی در یک قاب
کد: 4560 | واحد خبر مركز | 1397/11/04 تعداد مشاهده 46
آخرین نفس‌های یک سحابی
کد: 4559 | واحد خبر مركز | 1397/11/03 تعداد مشاهده 47
تسخیر خانه ۱۰۰ میلیارد ستاره توسط هابل!
کد: 4558 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 48
به دنبال حیات فرازمینی در بزرگترین قمر زحل
کد: 4557 | واحد خبر مركز | 1397/11/02 تعداد مشاهده 40
بارش شهابی مصنوعی ژاپن چیست؟
کد: 4555 | واحد خبر مركز | 1397/11/01 تعداد مشاهده 45
وقوع پدیده ماه گرفتگی و ابر ماه
کد: 4553 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 114
نخستین گیاهان ماه یخ زدند
کد: 4550 | واحد خبر مركز | 1397/10/30 تعداد مشاهده 46
شناسایی فضاپیمایی عجیب در منظومه شمسی
کد: 4548 | واحد خبر مركز | 1397/10/27 تعداد مشاهده 55
فضانوردان هند برای آموزش به روسیه می‌روند
کد: 4540 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 43
رقیب خورشید شناسایی شد!
کد: 4539 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 51
میزان چرخش سیاهچاله‌ها بررسی شد
کد: 4538 | واحد خبر مركز | 1397/10/24 تعداد مشاهده 40
تلسکوپ روسکاسموس یک گام به شکست نزدیک شد
کد: 4535 | واحد خبر مركز | 1397/10/23 تعداد مشاهده 37
کهکشانی که ۴۰ میلیارد ستاره دارد
کد: 4533 | واحد خبر مركز | 1397/10/22 تعداد مشاهده 45
میزان چرخش سیاهچاله‌ها بررسی شد
کد: 4532 | واحد خبر مركز | 1397/10/22 تعداد مشاهده 41
رخداد نجومی امروز