1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تصویب دو ماموریت جدید «ناسا»
کد: 34 | اخبار | 1383/05/13 تعداد مشاهده 303
پرتاپ‎ دومین‎‎ ماهواره‎ چین
کد: 29 | اخبار | 1383/05/05 تعداد مشاهده 366
گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425
کد: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 تعداد مشاهده 341
ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24/تیر/
کد: 21 | واحد خبر مركز | 1383/04/22 تعداد مشاهده 1946
کشف کهکشان دوقلوی «راه شیری»
کد: 11 | اخبار | 1383/04/16 تعداد مشاهده 771
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425
کد: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/30 تعداد مشاهده 467
گذر زهره
کد: 6 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 598
گذر زهره
کد: 5 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 469
گذر زهره
کد: 4 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 462
گذر زهره
کد: 3 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 595
گزارش تصویری از رصد گذر زهره (1)
کد: 2 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 537
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز
کد: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 تعداد مشاهده 522
رخداد نجومی امروز