1397/12/28 - 11 رجب 1440 - 2019/3/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

سفینه باری «پروگرس
کد: 438 | اخبار | 1385/01/27 تعداد مشاهده 267
میلاد دو نور مبارک باد
کد: 436 | اخبار | 1385/01/27 تعداد مشاهده 270
تسلیت و تبریک
کد: 429 | اخبار | 1385/01/19 تعداد مشاهده 308
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (3) ـ  09
کد: 425 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 507
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (2) ـ  09
کد: 424 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 438
کسوف 9فروردین/گزارش تصویرى (1) ـ  09
کد: 423 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 416
کسوف 9 فروردین/ نقشه مسیر کسوف
کد: 418 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 382
کسوف 9 فروردین/ وضعیت آب و هوا
کد: 417 | بازديد | 1385/01/09 تعداد مشاهده 446
پیش بینى وضعیت هلال ماه ربیع الاول 1427
کد: 416 | وضعیت هلال | 1385/01/09 تعداد مشاهده 320
اربعین حسینى تسلیت باد
کد: 413 | اخبار | 1385/01/02 تعداد مشاهده 454
اسامی مراکز جدید ثبت نام ـ یک 28
کد: 412 | مسابقه سراسري نجوم | 1384/12/28 تعداد مشاهده 626
«گوگل»، این بار در سیاره سرخ ـ  23
کد: 406 | اخبار | 1384/12/23 تعداد مشاهده 267
رخداد نجومی امروز