1397/7/28 - 10 صفر 1440 - 2018/10/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

آغاز راهپیمایی‎‎ فضایی
کد: 118 | اخبار | 1384/01/08 تعداد مشاهده 296
نجوم در سال  هجرى شمسى
کد: 116 | اخبار | 1384/01/07 تعداد مشاهده 365
پیش بینی هلال ماه صفر 1426
کد: 112 | وضعیت هلال | 1383/12/20 تعداد مشاهده 309
پیش بینى وضعیت هلال ماه محرم الحرام 1426
کد: 110 | وضعیت هلال | 1383/11/19 تعداد مشاهده 334
 اول ماه ذی الحجه در عربستان اعلام شد
کد: 104 | وضعیت هلال | 1383/10/24 تعداد مشاهده 335
گزارش رؤیت هلال ماه شوال1425
کد: 93 | وضعیت هلال | 1383/08/23 تعداد مشاهده 353
خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری
کد: 87 | وضعیت هلال | 1383/08/23 تعداد مشاهده 363
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال شوال1425
کد: 86 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 469
آرای مراجع عظام در مورد رؤیت هلال(2)
کد: 84 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 2175
آرای مراجع عظام در مورد رؤیت هلال(1)
کد: 83 | وضعیت هلال | 1383/08/21 تعداد مشاهده 340
رخداد نجومی امروز