1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کشف کهکشان دوقلوی «راه شیری»
کد: 11 | اخبار | 1383/04/16 تعداد مشاهده 759
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425
کد: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/30 تعداد مشاهده 454
گذر زهره
کد: 6 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 585
گذر زهره
کد: 5 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 454
گذر زهره
کد: 4 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 447
گذر زهره
کد: 3 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 580
گزارش تصویری از رصد گذر زهره (1)
کد: 2 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 522
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز
کد: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 تعداد مشاهده 508
رخداد نجومی امروز