1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

سیاره مریخ گرمتر می‌شود ـ  30
کد: 219 | اخبار | 1384/06/30 تعداد مشاهده 290
کندوکاوی در ستاره گیسودار تمپل
کد: 213 | اخبار | 1384/06/26 تعداد مشاهده 249
سفینه فضایی «پروگرس ام
کد: 209 | اخبار | 1384/06/21 تعداد مشاهده 278
«پنگوئن» در ماه
کد: 202 | اخبار | 1384/06/17 تعداد مشاهده 235
وضعیت آسمان قم
کد: 184 | اخبار | 1384/05/30 تعداد مشاهده 321
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری  قمری
کد: 179 | وضعیت هلال | 1384/05/16 تعداد مشاهده 302
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری  قمری
کد: 178 | وضعیت هلال | 1384/05/15 تعداد مشاهده 293
رخداد نجومی امروز