1397/8/22 - 5 ربیع الاول 1440 - 2018/11/13

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش رؤیت هلال ماه جمادی الثانی 1425
کد: 24 | وضعیت هلال | 1383/04/28 تعداد مشاهده 365
ساده ترین روش تعیین جهت قبله در روز 24/تیر/
کد: 21 | واحد خبر مركز | 1383/04/22 تعداد مشاهده 1977
کشف کهکشان دوقلوی «راه شیری»
کد: 11 | اخبار | 1383/04/16 تعداد مشاهده 795
رصد هلال ماه جمادی الاول 1425
کد: 8 | وضعیت هلال | 1383/03/30 تعداد مشاهده 490
گذر زهره
کد: 6 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 622
گذر زهره
کد: 5 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 490
گذر زهره
کد: 4 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 486
گذر زهره
کد: 3 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 619
گزارش تصویری از رصد گذر زهره (1)
کد: 2 | اخبار | 1383/03/30 تعداد مشاهده 569
قابل توجه بازدید کنندگان عزیز
کد: 1 | واحد خبر مركز | 1383/03/30 تعداد مشاهده 554
رخداد نجومی امروز