ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 6/2/1397 برابر با 9/شعبان/1439 مصادف با 04/26/2018 العربیة English
ارتباط با ما
نشانى مركز: قم ـ ابتدای بلوار امين - خیابان گلستان - کوچه 11 شماره: 4
نشاني شعبه 2 : ابتداي بلوار امين شماره 61 و 81
تلفن :15 - 32936311 25 0098
نمابر : 32913555 25 0098
پیامک : 30002240400400
نشاني پست الكترونيكي : info@nojumi.org

گیرنده پیام:
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
عنوان پیام:
متن پیام:
کاربران حاضر: 36 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved