1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

منشا طلا و پلاتین جهان مشخص شد
کد: 4658 | واحد خبر مركز | 1398/03/26 تعداد مشاهده 14
منشا طلا و پلاتین جهان مشخص شد
کد: 4658 | واحد خبر مركز | 1398/03/26 تعداد مشاهده 14
رسال اولین کاوشگر رباتیک به ماه
کد: 4654 | واحد خبر مركز | 1398/03/18 تعداد مشاهده 17
آغاز دوره کاهش فعالیت‌های خورشید
کد: 4653 | واحد خبر مركز | 1398/03/18 تعداد مشاهده 16
شناسایی منشاء غول‌سیاره‌ها
کد: 4652 | واحد خبر مركز | 1398/03/18 تعداد مشاهده 17
"دراگون" بالاخره به فضا رفت
کد: 4644 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 88
میراث هابل در یک قاب!
کد: 4643 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 52
رخداد نجومی امروز