1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

"دراگون" بالاخره به فضا رفت
کد: 4644 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 38
"دراگون" بالاخره به فضا رفت
کد: 4644 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 38
میراث هابل در یک قاب!
کد: 4643 | واحد خبر مركز | 1398/02/14 تعداد مشاهده 22
صدای ستاره‌ها چگونه است؟
کد: 4638 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 34
منتخب تصاویر هابل طی ۲۹ سال گذشته
کد: 4635 | واحد خبر مركز | 1398/02/09 تعداد مشاهده 29
مریخ لرزید
کد: 4633 | واحد خبر مركز | 1398/02/07 تعداد مشاهده 42
رخداد نجومی امروز