1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 15:19
کد خبر: 4642 تاریخ : 1398/08/17 - 1441/03/10 - 2019/11/08
رخداد نجومی امروز