1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 9:06
کد خبر: 4559 تاریخ : 1398/05/30 - 1440/12/19 - 2019/08/21
رخداد نجومی امروز