1399/3/5 - 1 شوال 1441 - 2020/5/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4950 | وضعیت هلال | 1399/02/05 تعداد مشاهده 754 | چاپ

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 1441 در غروب جمعه 30 شعبان

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه مبارک رمضان 1441 درغروب جمعه 30 شعبان برابر با  5 اردیبهشت 1399 رؤیت گردید

رخداد نجومی امروز