1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4691 | واحد خبر مركز | 1398/05/27 تعداد مشاهده 133 | چاپ

گزارش تصویری از بارش شهابی مرداد 1398

گزارش تصویری از بارش شهابی  مورخ 20 مرداد 1398 رصدخانه امام علی علیه السلام


رخداد نجومی امروز