1399/5/14 - 14 ذیحجه 1441 - 2020/8/4

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 تعداد مشاهده 1059 | چاپ

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی رصدگران موفق به رصد هلال ماه مبارک رمضان در غروب یکشنبه 29 شعبان 1440 برابر با  15-2-1398 نگردیده اند.
قابل ذکر است که افراد مستقر در رصدخانه امام علی (ع) موفق به ثبت تصویر هلال با استفاده از CCD گردیده اند.البته این تصویر فقط کاربرد علمی داشته و قابل اثبات شرعی نیست.
سلام. پس اینکه گفته می شد سمع و بصر مسئولند ، با ccd دیده اید . این دیدن نیست؟!!!!!!!!!!!
کل ما حکم به العقل ، حکم به الشرع پس برای چه وقتی است؟!!!!!!!!
این روش برخورد با رویت که میگویند باید با چشم ، دید : دقیقا روش همان سنی هایی است که غلط می دانیم. روایت را باید با قرآن و به اقتضای زمان و مکان ، قبول کرد. بخدا ما هم یک نوع سنی هستیم به اسم شیعه!!!!!!!!!!
در حدیث آمده : کتاب الله و سنتی . کتاب الله دعوت به عقل می کند یا روایاتی که اقتضای زمانیش از دست رفته؟!
سلام. اول ماه، شدنی است نه دیدنی!!!! مثل طلوع خورشید حتی اگر زیر اقیانوسی از ابرها پنهان باشد. والقمر قدرناه منازل ....
رخداد نجومی امروز