1399/5/14 - 14 ذیحجه 1441 - 2020/8/4

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4641 | وضعیت هلال | 1398/02/12 تعداد مشاهده 1986 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 در برخی از شهر های جهان بر روی نقشه

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 - دوشنبه 30 شعبان برابر با 16-2-1398

پیش بینی وضعیت هلال ماه مبارک رمضان 1440 - یکشنبه 29شعبان برابر با 15-2-1398

رخداد نجومی امروز