1399/3/7 - 3 شوال 1441 - 2020/5/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 1078 | چاپ

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

بنا به گزارش استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، هلال ماه شعبان 1440 با چشم غير مسلح توسط اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز