1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 688 | چاپ

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

بنا به گزارش استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، هلال ماه شعبان 1440 با چشم غير مسلح توسط اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز