1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4622 | وضعیت هلال | 1398/01/17 تعداد مشاهده 786 | چاپ

رؤیت هلال ماه شعبان 1440 هجری قمری

بنا به گزارش استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، هلال ماه شعبان 1440 با چشم غير مسلح توسط اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز