1399/4/15 - 13 ذیقعده 1441 - 2020/7/5

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4588 | خانه نجوم | 1397/12/08 تعداد مشاهده 663 | چاپ

برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد
این برنامه روز پنجشنبه مورخ 1397/12/09 در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار می گردد.
باشگاه نجوم که ماهانه به همت خانه نجوم قم برگزار می گردد در یکصد و شصت و نهمین برنامه خود که با موضوع " بکارگیری فن آوری های نوین در فهم آیات نجومی قرآن " برگزار می نماید از سخنرانی جناب آقای پیوندزنی مدیر اسبق خانه نجوم  و کارشناس نجوم مرکز علم و فن آوری قم استفاده خواهد برد.

ورود برای کلیه علاقمند آزاد و رایگان خواهد بود

رخداد نجومی امروز