1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 526 | چاپ

هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440 در غروب چهارشنبه 17-11-97 توسط ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی رصد و ثبت گردید.

رخداد نجومی امروز