1399/3/13 - 9 شوال 1441 - 2020/6/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 852 | چاپ

هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440 در غروب چهارشنبه 17-11-97 توسط ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی رصد و ثبت گردید.

رخداد نجومی امروز