1399/3/5 - 1 شوال 1441 - 2020/5/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4195 | وضعیت هلال | 1397/06/19 تعداد مشاهده 963 | چاپ

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله): سه شنبه اول ماه محرم 1440

بنا به خبر دریافتی از دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله فردا سه شنبه 20 شهریور 97 اول ماه محرم 1440 می باشد.
رخداد نجومی امروز