1397/9/23 - 6 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4274 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/07/23
آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4171 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/03/31
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4170 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/03/28
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4147 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/02/22
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4144 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/02/16
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4116 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/01/28
گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان
کد خبر: 4086 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/26
پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم از آپارات بصورت زنده
کد خبر: 4085 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/24
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4080 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/21
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم گزارشی از فعالیت های نجومی در قم
کد خبر: 4058 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/11/29
برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف
کد خبر: 4046 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/11/07
برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4033 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/26
برگزاری چهارمین دوره آمادگی المپیاد نجوم و اختر فیزیک برگزاری چهارمین دوره آمادگی المپیاد نجوم و اختر فیزیک
کد خبر: 4021 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/16
برگزاری چهارمین دوره آمادگی نجوم و اختر فیزیک برگزاری چهارمین دوره آمادگی نجوم و اختر فیزیک
کد خبر: 4016 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/07
یکصد و پنجاه و هشتمین باشگاه نجوم برگزار گردید+تصاویر یکصد و پنجاه و هشتمین باشگاه نجوم برگزار گردید+تصاویر
کد خبر: 4005 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/02
یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3998 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/09/28
برگزاری باشگاه نجوم با موضوع روئیت پذیری هلال رمضان المبارک1438 برگزاری باشگاه نجوم با موضوع روئیت پذیری هلال رمضان المبارک1438
کد خبر: 3794 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/03/02
برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3789 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/02/27
یکصدو پنجاه پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد یکصدو پنجاه پنجمین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد
کد خبر: 3717 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1395/12/18
برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین باشگاه نجوم
کد خبر: 3697 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1395/11/27
1 2 3 4
رخداد نجومی امروز