1398/7/27 - 20 صفر 1441 - 2019/10/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد خبر: 4642 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1398/02/14
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4593 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/12/11
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4588 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/12/08
یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد
کد خبر: 4549 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/10/27
پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی
کد خبر: 4547 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/10/26
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4536 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/10/23
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4274 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/07/23
آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4171 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/03/31
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4170 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/03/28
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4147 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/02/22
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4144 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/02/16
برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و شصت و دومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4116 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1397/01/28
گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان گزارش تصویری یکصد وشصت و یکمین باشگاه نجوم قم با موضوع مرگ ستارگان
کد خبر: 4086 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/26
پخش زنده یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم از آپارات بصورت زنده
کد خبر: 4085 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/24
برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و یکمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4080 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/12/21
گزارشی از فعالیت های نجومی در قم گزارشی از فعالیت های نجومی در قم
کد خبر: 4058 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/11/29
برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف برگزاری یکصدو شصتمین باشگاه نجوم قم با موضوع خسوف
کد خبر: 4046 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/11/07
برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4033 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/26
برگزاری چهارمین دوره آمادگی المپیاد نجوم و اختر فیزیک برگزاری چهارمین دوره آمادگی المپیاد نجوم و اختر فیزیک
کد خبر: 4021 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/16
برگزاری چهارمین دوره آمادگی نجوم و اختر فیزیک برگزاری چهارمین دوره آمادگی نجوم و اختر فیزیک
کد خبر: 4016 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ خبر: 1396/10/07
1 2 3 4
رخداد نجومی امروز