1399/4/15 - 13 ذیقعده 1441 - 2020/7/5

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1399/03/03 - بازگشت
گزارش رصد هلال ماه شوال 1441 -(1)
بازتاب تصویری رصد هلال ماه شوال 1441 برابر با 3 خرداد 1399 در رصدخانه امام علی (علیه السلام) مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی (1)

بازگشت
رخداد نجومی امروز