1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

آلبوم تصاویر مجموعـــه تصاویــــر
تاریخ : 1383/06/19 - بازگشت
چهاردهمین همایش علمی مرکز با عنوان بررسی علمی رؤيت هلال ماه هاى شعبان ، رمضان و شوال 1425

چهاردهمین همایش علمی مرکز با عنوان بررسی علمی رؤيت هلال  ماه هاى شعبان ، رمضان و شوال 1425 ويژه نمایندگان مراجع معظم تقلید در مرکز مطالعات وپژوهش های فلکی ـ نجومی وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله)

بازگشت
رخداد نجومی امروز