1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

اختفاء بیشترین ستاره ، در نزدیکی ما
کد: 699 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 302
ساخت سپرهای فلزی برای فضانوردان
کد: 698 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 269
گفتگویی درباره ایستگاه فضایی
کد: 697 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 249
کپسول فضایی هند با موفقیت به زمین نشست
کد: 696 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 275
آمریکا نگران از بقایای ماهواره چین
کد: 695 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 308
آرامش پس از طوفان در مرکز کهکشان راه شیری
کد: 694 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 251
مذاکره روسیه و اروپا برای ساخت شاتل فضایی
کد: 693 | واحد خبر مركز | 1385/11/05 تعداد مشاهده 244
تبدیل کوتوله سفید به دنباله دار
کد: 689 | واحد خبر مركز | 1385/10/28 تعداد مشاهده 287
تشکیل ابر ستاره ها از ادغام کوتوله های سفید
کد: 688 | واحد خبر مركز | 1385/10/28 تعداد مشاهده 331
شنیدن صدای موجودات فضایی با تلسکوپ های جدید
کد: 686 | واحد خبر مركز | 1385/10/27 تعداد مشاهده 370
ورود الماسهای سیاه از فضا به زمین
کد: 683 | واحد خبر مركز | 1385/10/26 تعداد مشاهده 349
ستون‌های آفرینش درحال از بین رفتن
کد: 680 | واحد خبر مركز | 1385/10/25 تعداد مشاهده 437
مشاهده دنباله دار مک نات در روز
کد: 678 | واحد خبر مركز | 1385/10/24 تعداد مشاهده 265
سرعت مافوق صوت طوفان در برخی سیارات
کد: 672 | واحد خبر مركز | 1385/10/20 تعداد مشاهده 249
احتمال وجود میکروب‌های فضایی بر روی مریخ
کد: 668 | واحد خبر مركز | 1385/10/19 تعداد مشاهده 296
مشارکت Google در ساخت تلسکوپ غول‌پیکر LSST
کد: 667 | واحد خبر مركز | 1385/10/19 تعداد مشاهده 284
نخستین شبه اختر سه تایی کشف شد
کد: 666 | واحد خبر مركز | 1385/10/19 تعداد مشاهده 276
امشب آسمان شهاب باران می‌شود
کد: 661 | واحد خبر مركز | 1385/10/13 تعداد مشاهده 223
رویدادهای آسمانی دی ماه
کد: 660 | واحد خبر مركز | 1385/10/13 تعداد مشاهده 236
چین کاوشگر قمری خود را به فضا پرتاب می‌کند
کد: 659 | واحد خبر مركز | 1385/10/13 تعداد مشاهده 189
هشدار برای برخورد شهاب سنگ 2006 XGI با زمین !!
کد: 657 | واحد خبر مركز | 1385/10/12 تعداد مشاهده 189
برج پرتاب ماهواره چین بهینه سازی شد
کد: 656 | واحد خبر مركز | 1385/10/12 تعداد مشاهده 182
رخداد نجومی امروز