1397/4/4 - 10 شوال 1439 - 2018/6/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تشکیل منظومه شمسی در یک حباب فضایی غول‌پیکر
کد: 4010 | واحد خبر مركز | 1396/10/03 تعداد مشاهده 899
ماموریت هلیکوپتری ناسا روی قمر زحل!
کد: 4009 | واحد خبر مركز | 1396/10/03 تعداد مشاهده 883
رمزگشایی از شکل‌گیری کره ماه
کد: 4007 | واحد خبر مركز | 1396/10/02 تعداد مشاهده 895
ونوس یک سیاره مرده نیست
کد: 4003 | واحد خبر مركز | 1396/09/29 تعداد مشاهده 864
یکصد و پنجاه و هفتمین باشگاه نجوم
کد: 3998 | خانه نجوم | 1396/09/28 تعداد مشاهده 784
ابداع روش جدیدی برای "وزن کردن" ستارگان تنها
کد: 3997 | واحد خبر مركز | 1396/09/25 تعداد مشاهده 706
کشف هشتمین سیاره در منظومه کپلر
کد: 3996 | واحد خبر مركز | 1396/09/25 تعداد مشاهده 711
گردشگری فضایی یک گام به واقعیت نزدیکتر شد
کد: 3995 | واحد خبر مركز | 1396/09/25 تعداد مشاهده 713
بزرگترین بارش شهابی سال
کد: 3990 | واحد خبر مركز | 1396/09/21 تعداد مشاهده 700
سیاهچاله‌ها ضعیف‌تر از تصور ما هستند
کد: 3989 | واحد خبر مركز | 1396/09/20 تعداد مشاهده 677
حسگر جدید ناسا برای بررسی زباله‌های فضایی
کد: 3985 | واحد خبر مركز | 1396/09/13 تعداد مشاهده 800
عکس ناسا از مشتری، شبیه به نقاشی ون‌گوگ
کد: 3984 | واحد خبر مركز | 1396/09/12 تعداد مشاهده 747
فعال شدن موتورهای وویجر 1 پس از 37 سال
کد: 3982 | واحد خبر مركز | 1396/09/11 تعداد مشاهده 720
الون ماسک تسلای خود را به مریخ می‌فرستد!
کد: 3981 | واحد خبر مركز | 1396/09/11 تعداد مشاهده 708
تصاویر روز ناسا از پدیده‌های فضایی
کد: 3977 | واحد خبر مركز | 1396/09/08 تعداد مشاهده 722
حل شدن یکی از چالش‌های سفر به مریخ
کد: 3975 | واحد خبر مركز | 1396/09/08 تعداد مشاهده 724
ابهام در نظریه انفجار بزرگ
کد: 3974 | واحد خبر مركز | 1396/09/08 تعداد مشاهده 718
انتشار تصویر کهکشانی به شکل مار
کد: 3973 | واحد خبر مركز | 1396/09/07 تعداد مشاهده 676
آخرین تصویر کاسینی از قمر "پاندورا"
کد: 3972 | واحد خبر مركز | 1396/09/07 تعداد مشاهده 655
۲۶ آذر سیارکی از کنار زمین می گذرد
کد: 3971 | واحد خبر مركز | 1396/09/04 تعداد مشاهده 697
جانمایی قمرهای زُحل در تصویر ناسا
کد: 3969 | واحد خبر مركز | 1396/09/02 تعداد مشاهده 695
نقش غبار فضایی در انتقال حیات
کد: 3968 | واحد خبر مركز | 1396/09/02 تعداد مشاهده 666
رخداد نجومی امروز