1397/12/3 - 16 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

نخستین تصویر "اینسایت" به زمین رسید
کد: 4406 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 186
تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!
کد: 4405 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 186
اولین منظومه خورشیدی چرخ‌دنده‌ای رصد شد
کد: 4404 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 198
آیا انسان‌ها به پلوتون قدم خواهند گذاشت؟
کد: 4402 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 199
وجود آب در مریخ تکذیب می‌شود؟
کد: 4401 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 190
کاوشگر "اینسایت" امشب روی مریخ فرود می‌آید
کد: 4400 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 200
طرح چاپ 3بعدی مواد در مریخ با خاک مصنوعی ماه
کد: 4396 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 185
آزمایش نهایی لباس فضایی در بایکونور
کد: 4395 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 186
آماده‌سازی ناو کیهانی سایوز ام.اس-11
کد: 4391 | واحد خبر مركز | 1397/09/03 تعداد مشاهده 222
پرواز پر درد سر!
کد: 4390 | واحد خبر مركز | 1397/09/03 تعداد مشاهده 220
رکوردداران بیشترین تعداد پروازهای فضایی
کد: 4389 | واحد خبر مركز | 1397/09/03 تعداد مشاهده 213
خنده‌ای از ته دل پس از یک پرواز فضایی!
کد: 4388 | واحد خبر مركز | 1397/09/01 تعداد مشاهده 252
فضاپیمای ناسا به سیارک ناشناخته «بنو» رسید
کد: 4386 | واحد خبر مركز | 1397/08/30 تعداد مشاهده 267
"اینسایت" آماده فرود بر سطح مریخ است
کد: 4385 | واحد خبر مركز | 1397/08/30 تعداد مشاهده 280
چین ۲ ماهواره ناوبری پرتاب کرد
کد: 4381 | واحد خبر مركز | 1397/08/30 تعداد مشاهده 243
ایستگاه فضایی بین المللی ۲۰ ساله شد
کد: 4379 | واحد خبر مركز | 1397/08/29 تعداد مشاهده 255
کنسرسیوم دانشگاهی ماهواره ایجاد می شود
کد: 4378 | واحد خبر مركز | 1397/08/28 تعداد مشاهده 304
سفینه محموله روسی به ایستگاه فضایی رسید
کد: 4377 | واحد خبر مركز | 1397/08/28 تعداد مشاهده 282
محموله بستنی و میوه تازه به فضا پرتاب شد
کد: 4376 | واحد خبر مركز | 1397/08/27 تعداد مشاهده 285
اسپیس‌ایکس توسعه فالکون 9 را متوقف کرد
کد: 4374 | واحد خبر مركز | 1397/08/27 تعداد مشاهده 281
"اگزومارس" در دشتی در مریخ فرود می‌آید
کد: 4373 | واحد خبر مركز | 1397/08/27 تعداد مشاهده 285
ناو کیهانی "سایوز"
کد: 4371 | واحد خبر مركز | 1397/08/26 تعداد مشاهده 277
کشف ستاره‌ای که منفجر شده است
کد: 4369 | واحد خبر مركز | 1397/08/26 تعداد مشاهده 264
طوفان ماده تاریک به سمت زمین می آید
کد: 4368 | واحد خبر مركز | 1397/08/24 تعداد مشاهده 329
رخداد نجومی امروز