1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

موشک "سایوز -5" در دو مدل ظاهر خواهد شد
کد: 4436 | واحد خبر مركز | 1397/09/17 تعداد مشاهده 66
فرود اضطراری موشک فالکون بر دریا
کد: 4433 | واحد خبر مركز | 1397/09/15 تعداد مشاهده 78
دلفین در ابرهای مشتری
کد: 4432 | واحد خبر مركز | 1397/09/14 تعداد مشاهده 85
سه‌گانه "فالکون 9" تکمیل شد
کد: 4431 | واحد خبر مركز | 1397/09/13 تعداد مشاهده 110
اولین مرکز نوآوری فضایی راه‌اندازی شد
کد: 4427 | واحد خبر مركز | 1397/09/13 تعداد مشاهده 85
علاقه مردم باستان به نجوم اثبات شد
کد: 4426 | واحد خبر مركز | 1397/09/12 تعداد مشاهده 107
رشته‌های کهکشانی بقایای یک ابرنواختر
کد: 4425 | واحد خبر مركز | 1397/09/12 تعداد مشاهده 95
عکس‌هایی از سطح مریخ
کد: 4417 | واحد خبر مركز | 1397/09/10 تعداد مشاهده 127
سیارات  منظومه شمسی چه بویی می‌دهند؟
کد: 4416 | واحد خبر مركز | 1397/09/10 تعداد مشاهده 124
ناسا: زودتر از حد تصور به ماه بر می گردیم
کد: 4413 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 148
تصویر مکان دقیق فرود "اینسایت"
کد: 4412 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 156
هند ماهواره پرتاب می‌کند
کد: 4411 | واحد خبر مركز | 1397/09/08 تعداد مشاهده 152
بهترین و بدترین فرودها روی مریخ در طول تاریخ
کد: 4409 | واحد خبر مركز | 1397/09/07 تعداد مشاهده 184
نخستین تصویر "اینسایت" به زمین رسید
کد: 4406 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 184
تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!
کد: 4405 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 186
اولین منظومه خورشیدی چرخ‌دنده‌ای رصد شد
کد: 4404 | واحد خبر مركز | 1397/09/06 تعداد مشاهده 198
آیا انسان‌ها به پلوتون قدم خواهند گذاشت؟
کد: 4402 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 199
وجود آب در مریخ تکذیب می‌شود؟
کد: 4401 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 189
کاوشگر "اینسایت" امشب روی مریخ فرود می‌آید
کد: 4400 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 199
طرح چاپ 3بعدی مواد در مریخ با خاک مصنوعی ماه
کد: 4396 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 184
آزمایش نهایی لباس فضایی در بایکونور
کد: 4395 | واحد خبر مركز | 1397/09/05 تعداد مشاهده 184
رخداد نجومی امروز