1397/8/26 - 9 ربیع الاول 1440 - 2018/11/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5 اکتبر، سالگرد پایان مسابقه فضایی
کد: 4232 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 224
شواهدی از وجود یک ماه در خارج از منظومه شمسی
کد: 4231 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 227
منشاء تل‌های شنی مریخ
کد: 4230 | واحد خبر مركز | 1397/07/14 تعداد مشاهده 191
ناسا دوباره کپلر را می‌خواباند!
کد: 4224 | واحد خبر مركز | 1397/07/11 تعداد مشاهده 213
دنباله یک ابر داغ گازی رصد شد
کد: 4222 | واحد خبر مركز | 1397/07/11 تعداد مشاهده 212
دنباله یک ابر داغ گازی رصد شد
کد: 4217 | واحد خبر مركز | 1397/07/09 تعداد مشاهده 222
منتخب اخبار فضایی از نگاه "اسپیس"
کد: 4216 | واحد خبر مركز | 1397/07/09 تعداد مشاهده 222
فروش "خاک مریخ" با قیمت 20 دلار
کد: 4215 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 243
عبور سیارک شبه جمجمه از کنار زمین!
کد: 4214 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 209
ارسال ربات به ماه با همکاری ژاپن و آمریکا
کد: 4213 | واحد خبر مركز | 1397/07/08 تعداد مشاهده 205
برنامه ناسا برای بازگشت به ماه اعلام شد
کد: 4211 | واحد خبر مركز | 1397/07/07 تعداد مشاهده 212
زمین 10 متر از محور خود منحرف شده است!
کد: 4210 | واحد خبر مركز | 1397/07/05 تعداد مشاهده 239
"فرصت" بالاخره رؤیت شد
کد: 4209 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 266
ناسا وجود "حیات بیگانه" را بررسی می‌کند
کد: 4208 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 256
اروپا سیصدمین پرتاب موفق "آریان" را جشن گرفت
کد: 4207 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 260
پرورش گیاه در قطب به امید حیات در مریخ
کد: 4206 | واحد خبر مركز | 1397/07/04 تعداد مشاهده 264
برنامه چین برای رفتن به کره ماه تا سال 2030
کد: 4204 | واحد خبر مركز | 1397/07/03 تعداد مشاهده 262
نخستین مسافر شخصی به ماه
کد: 4202 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 281
روس‌ها هم گردشگر به مدار ماه می برند
کد: 4201 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 255
داستان نخستین فردی که در فضا ساندویچ خورد!
کد: 4200 | واحد خبر مركز | 1397/07/02 تعداد مشاهده 270
فرود موفق 2 کاوشگر ژاپن بر سیارک "ریوگو"
کد: 4199 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 277
ناسا 2 سیاره جدید کشف کرد
کد: 4198 | واحد خبر مركز | 1397/07/01 تعداد مشاهده 271
نقوش اتمسفری "مشتری" از نمای نزدیک
کد: 4191 | واحد خبر مركز | 1397/05/25 تعداد مشاهده 893
 سیاره‌هایی با جو ستاره
کد: 4190 | واحد خبر مركز | 1397/05/25 تعداد مشاهده 871
 رصد "ستاره کرکس نشسته" توسط تلسکوپ "چاندرا"
کد: 4179 | واحد خبر مركز | 1397/04/12 تعداد مشاهده 1629
بررسی زندگی خارج از زمین در قمر زحل
کد: 4178 | واحد خبر مركز | 1397/04/07 تعداد مشاهده 1705
شیء سیگار شکل سماوی، یک دنباله‌دار بوده است!
کد: 4177 | واحد خبر مركز | 1397/04/07 تعداد مشاهده 1660
رخداد نجومی امروز